Till webbshoppen

Miljö

miljo

För Profa Handisafe AB är miljön oerhört viktig. De samarbetspartners som vi arbetar med har ett gediget miljöengagemang och arbetar ständigt för att miljöförbättra produktionen samt förpacknings- och transportledet. Flera av våra produkter har miljömärkningar, här kan du läsa vad de betyder.

Öko-Tex

Handskydd och plagg med Öko-Tex visar att produkten är oskadlig för huden. Etiketten garanterar att textilen:
• är fri från azoic-färgämnen (cancerframkallande)
• är testad mot bekämpningsmedel och fenolklorin
• är fri från tungmetaller
• är fri från eller innehåller spår av formaldehyd
• har ett hudneutralt pH-värde
• är fri från acceleratorer
• inte innehåller tillsatser av biocider

Förpacknings- och tidningsinsamlingen (f.d REPA)

Vårt medlemskap i FTI står för återvinning och garanterar att förpackningen accepteras av återvinningsföretag. Den Gröna Punkten är ett varumärke som visar att förpackningsavgiften är betald i det land där förpackningen/den förpackade varan saluförs.

Läs mer på www.ftiab.se

ISO 14001

Denna internationella standard verifierar organisatoriska rutiner och metoder, samt implementering av miljöpolitik och miljömål. Profa Handisafe AB är certifierat enligt IS0 14001:2004. Viktiga miljöaspekter för vår verksamhet är:

Våra produkter

Vårt sortiment innefattar en mängd miljövänligt producerade skyddsprodukter. Att marknadsföra dessa offensivare gör att vi påverkar marknadens beteende.

Våra tjänsteresor och transporter

Dessa ska alltid vara så effektiva som möjligt sett till tid, ekonomi och miljö.

Våra förpackningar

Förpackningar ska återvinnas i så hög grad som möjligt. Vi är anslutna till FTI (f.d REPA).

Vår energiförbrukning

Droppande kranar, felaktigt inställda värmereglage och läckande tak skall åtgärdas så fort som möjligt för att minska energiåtgången.

Förbrukningsmaterial

Papper ska sorteras för återvinning och färgpatroner ska returneras till återvinningscenter samt att dokumenthantering ska vara elektronisk så långt det är möjligt.

Vårt ISO-certifikat i PDF-format hittar du här.