Till webbshoppen

Omcertifieringsrevision ISO 9001:2008 samt ISO 14001:2004 genomförd

2016-07-01

Profa Handisafe har efter obligatorisk omcertifieringsrevision beviljats att fortsätta använda sitt ISO-certifikat för kvalitets- och miljöarbete.

Målet för revisionen var:
Att säkerställa att ledningssystemet uppfyller ställda krav i enlighet med aktuell standarder
Att säkerställa att ledningssystemet har implementerats på effektivt sätt i verksamheten
Att bekräfta att ledningssystemet bidrar till att uppnå organisationens policy och mål

Vi har besuttit denna certifiering sedan september 2010. Certifikatet kan du kika på här.

« »