Till webbshoppen

Vår historia

Profa Handisafe är sammanslagningen av Handisafe Nordic AB och Profa Skyddsprodukter AB.

Handisafe Nordic AB började sin verksamhet i skyddshandskbranschen redan 1948 under namnet Vinylprodukter med hushållshandsken och storsäljaren ”Pentry”. Under resans gång ändrade vi namn till KID Skyddshandskar, i samband med att vi utvecklade produktionen och sortimentet med en kollektion bomullsfordrade och granulerade PVC-handskar. År 2001 blev namnet Handisafe Nordic.

Profa Skyddsprodukter AB grundades 1962 och har sedan dess framgångsrikt arbetat med försäljning och marknadsföring av PPE inom främst hygien-, livsmedels- och läkemedelsindustrin i Sverige.